Lidmaatschap

Groepsfoto DOS Hattem

Lid worden? Bij ons is het de gewoonte dat mensen die bij ons lid willen worden, daartoe bij de secretaris een schriftelijk verzoek indienen. Hierop volgt een toelichtend gesprek en iemand wordt uitgenodigd een aantal clubavonden te bezoeken. Iemand wordt dan door een bestuurslid voorgesteld als aspirant lid aan de overige leden. Na deze kennismakingsperiode wordt door het bestuur beslist of iemand wordt toegelaten als lid.

Het lidmaatschap bedraagt bij ons € 18,50 per maand.